Sunday, March 04, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (16)

- sambongan daripada siri 15

c. Akan meletakkan kata-kataKu dalam mulutnya dan beliau akan mengucapkan semuanya kepada mereka mengikut arahanKu.

Dalam Bible Isaiah 29:12 (King James version), bermaksud,”dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan : Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab : Aku tidak dapat membaca”.
Ini sebenarnya tepat sekali dengan Nabi Muhammad (SAW) yang buta huruf (tidak pandai membaca dan menulis). Jibril diutuskan Allah menjumpai nabi Muhammad(SAW)di Gua Hira’ (610 M), menyuruh nabi Muhammad(SAW) ‘Baca’, tetapi nabi Miuhammad (SAW) menjawab “Aku tidak pandai membaca”. Akhirnya Jibril membaca ayat Iqra’.
Apa-apa wahyu yang diterimainya melalui malaikat Jibril diulanginya satu persatu..(Al-Qur’an 96: 1-5 dan 112: 1-4).

2. Firman Allah seterusnya kepada nabi Musa (as).

Selanjutnya Allah menyatakan (Deuteronomy, 18:19) bermaksud”:
Kata-kataKu yang akan di cakapkannya dengan namaKu (Aku akan menaruh firmanKu dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang
Ku perintahkan".
Ini juga terbukti bahawa setiap surah Al-Qur’an di mulakan dengan nama "Allah Yang Amat Pemurah lagi Amat Mengasihani”.Dari surah1 – 114, kecualikah surah 9 (Attaubah). Surah yang mempunyai rahsia tersendiri mengapa ianya tiada dengan nama Allah. Tetapi Kristian dimulai pula dengan ‘In the name of the Father, son and holy ghost.” Apakah ini satu tambahan?


PERHATIAN:

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa terutamanya golongan para professional, akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342. Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN
Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama & alamat (anda):

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels:

Sunday, February 25, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (15)

(Sammbongan daripada 14/02/2007)
.iv. Selain daripada menjadi nabi, nabi Musa dan nabi Muhammad juga sebagai raja di zamannya masing-masing. Maksudnya sama-sama mempunyai kuasa menghukum mereka yang bersalah hinggakan kepada hukumana mati.

.v. Nabi Musa (AS) dan juga nabi Muhammad (SAW) sama-sama membawa peraturan
dan undang-undang baru untuk kumnpulan -nya masing-masing. JESUS cuma diutuskan Tuhan untuk membetulkan kembali akidahnya seperti dahulu iaitu mengesakan Tuhan (Matthew 5: 17-18).
.
vi. Nabi Musa (AS) dan nabi Muhammad (SAW), kedua-duanya Lahir dan wafat
dalam keadaan biasa iaitu secara semula jadi; tetapi sebaliknya JESUS dilahirkan secara ‘ajaib iaitu tanpa ayah. Tanpa percampuran benih lelaki dan perempuan; tetapi Allah hantarkan Roh Suci (Al-Qur’aan , maksudnya Jibril) untuk menjadikan Maryam itu mengandung dan melahirkan JESUS.
(Luke 1: 34-38, juga mengesahkan ini)

vii. Nabi Musa (AS) dan nabi Muhammad (SAW), kedua-duanya mayatnya dikebumikan; tetapi mengikut Kristian JESUS terus
ke syorga.

Di samping itu 3 kategori lagi yang membuktikan kenyataan Old Testament- Deuteronomy 18:18 yang mengatakan akan lahir seperti nabi Musa itu bukannya JESUS, tetapi ianya adalah nabi Muhammad (SAW).Pertamanya nabi Musa (as) bukan Tuhan; tetapi JESUS (nabi Isa) , mengikut Kristian adalah Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Suci (Triniti). Keduanya JESUS mati kerana menubus Dosa, tetapi nabi Musa dan nabi Muhammas (SAW) mati adalah dalam keadaan semula jadi. Maksudnya tidak untuk menebus Dosa.Ketiganya mengikut Kristian JESUS pergi (ke Hell) tiga hari, tetapi nabi Musa sepertilah juga dengan nabi Muhammad (SAW) tidak pernah pergi ke Hell itu.

PERHATIAN:

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa terutamanya golongan para professional, akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342 halaman Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN

Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama (anda):
Alamat (anda)

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels:

Wednesday, February 14, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (14)

NABI MUHAMMAD (SAW) ATAU JESUS ?

1. Allah berfirman kepada nabi Musa (as);

‘Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini.; Aku akan menaruh firmanKu dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.”
(Deuteronomy, 18:18)
Dalam konteks ini jelas bahawa apa yang dimaksudkan Allah dengan Rasul yang seperti nabi Musa (as) itu bagi orang Muslim, ialah nabi Muhammad
((SAW).; tetapi bagi orang Kristian maksud itu ialah kepada JESUS. Cuba kita diteliti mengikut fakta-fakta berikut:

a. Berasal dari cabang persaudaraan yang sama (from among their brethren)

Orang Arab dengan orang Yahudi sebenarnya mempunyai keturunan yang sama. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak lelaki iaitu nabi Ismail, dengan isteri kedua, Siti Hajar . Manakala anak keduanya ialah nabi Ishak iaitu anaknya dengan isteri yang pertama Siti Sarah. Keturunan daripada nabi Ismail (AS) adalah keturunan bangsa Arab sekarang manakala bangsa Yahudi bermula daripada keturunan nabi Ishak (AS). Nabi Ismail dan nabi Ishak ini adalah saudara sebapa, tetapi berlainan ibu.

b. Nabi Muhammas (SAW) Seperti nabi Musa (AS), (like unto thee). Ini dapat
diteliti dalam aspek berikut:
i. Nabi Muhammad (SAW) ada mempunyai ibubapa sepertimana
nabi Musa (as). Bonda nabi Muhammad (SAW) ialah Aminah bt Wahab
dan ayah baginda bernama Abdullah bin Mutalib.Manakala nabi Musa (as). Ayah
bernama Amran.

ii. Nabi Musa berkahwin dan mempunyai anak. Nabi Muhammad (SAW) juga berkahwin
dan mempunyai anak.. manakala JESUS, tidak berkahwin.

iii Nabi Musa (AS) diterima sebagai nabi oleh kaumnya; dan nabi Muhammas (SAW)
juga diterimai oleh kaumnya sebagai nabi. Sebaliknya JESUS tidak diterima
oleh kaumnya. Malah diusahakan Salib oleh kaumnya sendiri.


PERHATIAN:

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa terutamanya golongan para professional, akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342. Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN

Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama (anda):
Alamat (anda)

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels:

Friday, February 09, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (13)

Konsep ketuhanan yang suci yang dipegang oleh golongan Kristian yang awal telah diubah oleh Gereja Rom menjadi Dogma Tritunggal. Banyak falsafah ciptaan orang-orang Mesir kuno yang dipuja oleh Plato diterima menjadi kepercayaan agama Kristian. Falsasah Hindu juga mungkin meresap di sini iaitu ada tiga tuhan : Brahma, Visnu dan Shudra).Dalam konteks Triniti (Tritunggal) ini juga para penganut Kristian ramai yang tidak puas hati, mereka agak celaru Ideologi Triniti ini. Ini telah juga menjadi salah satu daripada faktor yang signifiken mengapa orang-orang Kristian memeluk Islam di Malaysia (Dr. Nawi Jusoh, Mengapa Kami Memeluk Islam, Kuala Lumpur, 2006 hal. 75.). Sebenarnya ini adalah usaha Paul yang telah mengeksploitasikan nama dan kedudukan Jesus itu sendiri secara menyamakan Jesus dengan Tuhan iaitu dikatakan Jesus itu Tuhan Anak, Tuhan dan juga Roh Suci: Tiga Dalam Satu (Dr. Roshan Enam, Follow Jesus or Follow Paul, Kuala Lumpur, 2001, hal.32 - 33). Paul telah menghuraikan Jesus dengan perkataan berikut:

“Kerana seluruh kepenuhan Allah berkenaan diam di dalam Dial.” (Surat Paul kepada Colossians 1: 19)
“Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke Allahan.” (Surat Paul kepada Colossians 2: 9)
“Jesus Christ yang walaupun dalam rupa Allah , tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.” (Surat Paul kepada Philippians 2: 6)

Keraguan tentang Triniti ini seterusnya sepertimana di bawah ini:

i. Semasa Nabi Isa berjaya menyembuhkan orang sakit, kaumnya terkejut. Dan mereka memuliakan Allah SWT Israel. (Matthew, 15: 31). Dalam kitab Taurat, Tuhan Israel hanya Satu. Dengan ini, bagaimana pula dikatakan Triniti?
ii. Nabi Isa berkata, “Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah SWT kita, Tuhan itu Esa. (Mark, 12:29). Ini jelas bahawa tuhan itu tidak wujud konsep triniti.
iii. Salah seorang daripada ahli Taurat berkata kepada Isa, “Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahawa Dia Esa dan bahawa tidak ada yang lain kecuali Dia.” (Mark 12: 32). Nabi Isa membenarkan katanya itu dengan berkata, “Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah SWT.” (Mark, 12: 34).
iv. Maryam membaringkan anaknya, Isa di dalam bakul. (Luke 2:7). Mana logiknya Allah SWT menjadi Tiga Dalam Satu dan Satunya berada dalam bakul?
v. Nabi Isa berkata, “Bagaimanakah kamu boleh percaya kamu yang menerima hormat seorang daripada yang lain tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah SWT yang Esa.” (John, 5: 54).
vi. Paul berkata, “Tetapi Allah SWT adalah Satu.” (Cotinthians (1) 16: 6). Paul tidak pula mengatakan Allah SWT itu Satu Dalam Tiga atau Tiga Dalam Satu.

Labels:

Tuesday, February 06, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (12)

TRINITI:

Maksud Triniti ini ialah Tuhan itu wujud dalam Kesatuan iaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Suci (Jibrail). Triniti ini timbul sesudah Nabi Isa tiada. Sebelum Nabi Isa, ajaran para nabi lain bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Daud dan seterusnya Nabi Isa,semuanya agama Tauhid yang mengakui keesaan Allah SWT. Tidak timbul langsung konsep Triniti pada masa itu.

Kemunculan konsep Triniti dalam ajaran agama Kristian ini telah bermula selepas hampir 300 tahun ‘kehilangan’ Nabi Isa atau dikatakan Peristiwa Salib oleh orang Kristian dan bukannya semasa zaman Nabi Isa. Kontroversi yang berlaku pada masa itu ada yang mengatakan Jesus (nabi ‘Isa) itu anak Tuhan dan Jesus juga adalah Tuhan. Untuk tidak menimbulkan kemarahan bagi mereka yang percayakan politheis (banyak tuhan) dan untuk tidak menimbulkan kemarahan bagi masyarakat yang percayakan monotheis (satu tuhan), telah memaksa Maharaja Rom, Constantine (bukan beragama Kristian) mengadakan satu perhimpunan iaitu Council of Nicea yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Kristian pada tahun 325 Masehi. Arius yang menunjulkan doktrin bahawa Nabi Isa (Jesus) adalah manusia dan bukan Tuhan sementara Athanasius mengetengahkan doktrin yang Nabi Isa adalah Tuhan dan Tuhan Anak. Pada perhimpunan itu, dia (Constantine) telah memutuskan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan , Tuhan Anak dan Roh Qudus (Triniti). Pada tahun 451 Masehi, di Council of Chalcedon dengan persetujuan Pope, konsep Triniti diterima sebagai pegangan rasmi gereja dan sebarang penolakannya dianggap sesat.


****************************************************


MENGAPA ANDA PERLU MEMBACA BUKU INI?

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa itu akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342. Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN

Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama (anda):
Alamat (anda)

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels:

Friday, February 02, 2007

SATU PERHITUNGAN: ISLAM - KRISTIAN (11)

Anak Gundik?

Penganut Kristian tidak mengakui nabi Ismail itu sebagai anak yang sah sebab katanya ia dilahirkan oleh Hager (Hajar iaitu gundik nabi Ibrahim dan bukannya isteri nabi Ibrahim a.s.)
Old Testament, Genesis bab 16 versi 3, menyatakan “ maka Sarai (Sarah) memberikan Hager (Hajar) kepada Abrham (Ibrahim) untuk dijadikan gundik.” Tetapi ini ini pula bercanggah dengan Bible King James Version mengatakan, “ to be his WIFE” dan bukannya “to be his concubine’ (Gundik). Ini juga tercatat dalam TEV (Todays English Version) dan lain-lain versi lagi.

Persoalannya

Dalam kitab Yahudi dan Kristian, sesungguhnya nabi Ibrahim ada 3 orang isteri iaitu Sarah(Sarai), Hajar (Hager)dan Keturah. Old Testament, Genesis 25:1 ,menyatakan“ Kemudian Abraham mengambil isteri lain bernama Keturah”.; tetapi dalam 1 Chronicle, I: 32, Keturah dinyatakan sebagai Gundik. Ini adalah bertentangan, kecualilah gundik dan isteri itu membawa makna yang sama.Persoalannya lagi disini ialah kenyataan dalam 1 Kings, 11:3 bermaksud,” Raja Salomo (Sulaiman) berkahwin Tujuh Ratus orang puteri raja dan mempunyai Tiga Ratus orang gundik…”. Ini membuktikan Bible sendiri mengetahui makna isteri dan gundik itu berbeza.
Mengapa Bible mempunyai pelbagai versi jika ianya benar-benar dari Allah. Gundik dan isteri dalam Bible disama maknakan, pada hal ianya mempunyai erti yang sungguh berbeza. Tentu Allah dapat membezakannya. Ini membuktikan Bible ini telah ditokok tambah atau dikurangi oleh manusia. Ianya tidak asli daripada Allah, tidak seperti Al-Qur’an.


******************************************************************


MENGAPA ANDA PERLU MEMBACA BUKU INI?

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa terutamanya golongan para professional, akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342. Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN

Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama (anda):
Alamat (anda)

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels:

Monday, January 22, 2007

SATU PERHITUNGAN : ISLAM-KRISTIAN (10)

KORBAN: Nabi Ismail atau Nabi Ishak?
(Sambongan 17/1/2007)

Penganut Kristian percaya bahawa Allah Yang Maha Pengasih telah mengutuskan anakNya yang tunggal (nabi Isa) ke dunia ini untuk menebus Dosa Warisan manusia. Ini didapati dalam Bible New Testament, John 3:16 yang bermaksud,” Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga Dia memberikan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak akan binasa tetapi memperolehi hidup sejati dan kekal” Penganut Kristian juga bahawa kisah “Pengorbanan Ishak” oleh nabi Ibrahim adalah sebagai bayangan awal dari Allah bahawa Jesus akan datang dan akan disalib bagi menebus Dosa Warisan manusia. Ini kerana dalam Old Testament, Genesis 22:2, Tuhan berfirman yang bermaksud, “Ambillah ankmu yang tunggal itu , yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu”
Anihnya dalam Genesis ini juga tetapi babnya yang berlainan iaitu dibab 16: 15-16, menyatakan” Kemudian Hagar (Hajar) melahirkan seorang anak lelaki, lalu Abraham (Ibrahim) bapa anak itu menamakandia Ismail. Pada masa itu Abraham berumur 86 tahun”
Untuk pengesahan, cuba bandingkan dalam Genesis ini juga pada bab 21:5 menyatakan “ Abraham berumur seratus tahun ketika Ishak dilahirkan”.
Bible Genesis sendiri di atas terbukti bercanggah tentang anak sulung itu. Bagi penganut Kristian mengatakan anak sulung nabi Ibrahim ialah Ishak, tetapi Al-Qur’an (Islam) mengatakan anak sulung nabi Ibrahim itu ialah Ismail yang hendak dikorbankan oleh nabi Ibrahim, bukannya Ishak.
Dalam konteks ini Bible Old Testament (Genesis) yang sama, cuma bab dan versi yang berbeza , telah membenarkan yang nabi Ismail itu anak sulung nabi Ibrahim.. Sila teliti tentang umur nabi Ibrahim ketika nabi Ismail dilahirkan.: Genesis , Bab 16: 15-16 menyatakan umur nabi Ibrahim ketika itu 86 tahun, manakala Genesis , 21:5 menyatakan umur nabi Ibrahim ketika Ishak dilahirkan itu umurnya 100 tahun. Ini bermakna nabi Ismail lebih tua umurnya dan lahirnya lebih dahulu daripada nabi Ishak. Ertinya ketika nabi Ishak dilahirkan itu umur nabi Ismail telah genap 14 tahun (100 tahun -86 tahun = 14 tahun). Oleh itu apa yang dimaksudkan oleh Bible Old Testament (Genesis, 22:2) tentang ank Tunggal/Sulung itu adalah nabi Ismail, sebab masa itu nabi Ishak belum lagi lahir.
Bermakna pegangan yanmg dipercayaai oleh penganut Kristian yang mengatakan nabi Ishak itu anak Tunggal nabi Ibrahim ketika itu sebenarnya telah tersilap, mungkin tersilap catat sebab kesilapan pencatat/periwayatnya, kerana yang benarnya ialah nabi Ismail.

---------------------------------------------------------------------
MENGAPA ANDA PERLU MEMBACA BUKU INI?

Buku Mengapa Kami Memeluk Islam? Implikasi Penemuannya Berpaksikan Suatu Penyelidikan Di Kalangan Mereka Yang Baru Memeluk Islam Di Malaysia, karya Dr. Nawi Jusoh mengupas secara saintifik faktor-faktor yang signifiken menyebabkan mereka yang seramai 375 orang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa secara sukarela memeluk Islam , menjadi Saudara Baru di Malaysia.

• Mengapa terutamanya golongan para professional, akan Terjawab melalui pembacaan buku ini.. Ianya ditulis dengan pendekatan psikologi berteraskan penyelidikan terkini dilengkapi dengan dalil daripada fakta-fakta semasa. Al-Qur’an,Bible, Rig.Veda dan kitab-kitab suci agama lainya. Jelas terbukti Nilai Islam terserlah mengatasi segalanya.

• Penulisnya pakar psikologi pendidikan (Tingkahlaku Manusia), berpengalaman -guru dan pensyarah, melebihi 30 tahun.
• Dimuatkan juga:
- Doktrin agama dan kepercayaan (Islam, Kristian, Judisme, Hindu, Buddha, Confucious dan Tao)
- Implikasi dan cadangan berikatan dengan penyelidikan ini.
• Disemak oleh pakar dalam Perbandingan Agama.
(Prof. Dr. Mohd. Yusoff Hussein, bekas Mufti Wilayah Persekutuan dan bekas Deputy Dean, Islamic Faculty,Universiti Kebangsaan Malaysia( UKM)

- Ada 342. Harga: RM 25.00 senaskah.

Anda membeli buku ini sebenarnya adalah secara menderma hasil jualan buku ini sebahagian daripadanya akan disumbangkan untuk perkembangan dakwah Islamiah KITA secara harmoni dan bersefahaman terhadap ALLAH YANG ESA.

BORANG PESANAN

Untuk menempah buku Mengapa Kami Memeluk Islam? anda hanya perlu melengkapkan borang di bawah ini dan pos, faks atau hantar sendiri kepada kami. Dijamin buku ini akan sampai kepada anda seperti mana yang anda kehendaki.

KEPADA:
DNJ Consultant Sdn. Bhd. No. 5, Jalan Wau A 11/A, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
No. Tel: 03-55101704, No. Faks: 03-55109498, e-mel: dnjsam@gmail.com

Bersama-sama dengan ini disertakan MO/PO/Cek berpalang berjumlah RM _________ atas nama DNJ Consultant Sdn. Bhd. A/N: 562106119229 sebagai bayaran tempahan buku ini iaitu:

_______ naskhah x RM 25.00/naskhah = RM __________
Kos pos Semenanjung Malaysia RM 2.00 x ______ naskhah = RM __________
Atau Kos pos Sabah & Sarawak RM 4.00 x ______ naskhah = RM __________
TOTAL = RM __________
Sila hantarkan tempahan saya ini kepada:

Nama (anda):
Alamat (anda)

No. Tel:
Tandatangan:

* Sila catatkan nama dan no. telefon anda di belakang cek berkenaan.
Borang ini juga boleh difotostat.

Labels: